Коментар Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу – други део

Аутор чланка
Хронолошка анализа најважнијих измена и допуна ЗИО-а, које су извршене у складу са нормирањем закона, започета је у прошлом, а настављена у овом броју, док ће одредбе које се тичу измена и допуна законских одредби у вези са правним лековима бити разматране у оквиру посебног текста у наредном броју часописа.   Чланом 68. Закона додаје се члан 151а ЗИО-а, којим су начињене значајне измене у погледу извршења на непокретностима. Кроз нови члан 151а Закона дефинисана су два нова правила која се тичу извршења на непокретностима. Наиме, након уписа забележбе решења о извршењу јавни извршитељ ће по службеној дужности или на предлог странке одредити да се извршење спроведе на другој непокретности или другим средством и предметом извршења, ако постоји очигледна несразмера између висине потраживања извршног повериоца и вредности непокретности коју је извршни поверилац предложио у предлогу за извршење, а друга непокретност, односно друго средство и предмет извршења довољни су за намирење потраживања извршног повериоца у разумном року. Такође, ако су одређени друго средство и предмет извршења, забележба решења о извршењу на непокретности остаје уписана у Катастру непокретности све док потраживање извршног повериоца не буде намирено. Циљ ове две норме је да подмири потребу заштите начела сразмерности у извршном поступку, при чему се оно најчешће и мора штитити приликом извршења на непокретностима, као и потреба намирења извршног повериоца. Јавни извршитељ по службеној дужности мора да води рачуна да не дође до очигледне несразмере између висине потраживања извршног повериоца и вредности непокретности која је означена као предмет извршења. И на овај начин постиже се афирмација начела сразмерности у делу Закона који говори о извршењу на непокретностима. С друге стране, заштита извршног повериоца остварује се кроз одредбу да забележба решења у Катастру непокретности остаје уписана све док потраживање извршног повериоца не буде намирено. Дакле, у том смислу извршни поверилац не остаје без могућности да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In