Коментар Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу – први део

Аутор чланка
У овом и наредном броју часописа предмет анализе биће најважније измене и допуне ЗИО-а хронолошки, у складу са нормирањем закона, док ће одредбе које се тичу измена и допуна законских одредби у вези са правним лековима бити разматране у оквиру посебног текста у једном од будућих бројева.   Уместо предговора   Три године након почетка примене Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/15, 106/16 – аутентично тумачење и 113/17 – аутентично тумачење) усвојен је Закон о изменама и допунама овог закона, којим су усвојене до сада најозбиљније и најобимније измене ЗИО-а. Иако је оригинални текст одмах након усвајања у Народној скупштини наишао на веома озбиљне критике стручне јавности, које су се односиле како на одређене новине које је доносио закон тако и на саму стилизацију и начин нормирања законских одредби, тек је сада усвојен закон који прихвата велики број тих стручних критика и на један систематски начин мења спорне одредбе претходно важећег законског текста. Након првог читања новоусвојених измена и допуна ЗИО-а може да се закључи да се оне односе на бројне сегменте Закона, па у циљу систематизације и лакшег праћења поменуте новине могу да се поделе у неколико група, и то на измене и допуне у циљу појашњења и прецизирања нејасних и двосмислених законских одредби, затим ефикасније примене закона, бољег уређивања средстава извршења, као и прецизнијег уређивања система правних лекова. Такође, у циљу лакшег праћења усвојених новина, овде ће бити обрађене само најважније измене и допуне ЗИО-а хронолошки, у складу са нормирањем закона, осим одредби које се тичу измена и допуна законских одредби у вези са правним лековима, које због своје обимности и значаја заслужују посебан третман и биће обрађене у оквиру новог текста. Осим тога, на крају уводног дела важно је напоменути да је предметни Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In