Коментар Закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања приликом платних трансакција на основу платних картица

Аутор чланка
Основни циљ Закона је да се уреди тржиште платних картица, односно да се смање трошкови њиховог прихватања и повећа транспарентност и конкурентност, као и да се поспеши њихово коришћење и повећа безготовинско плаћање у земљи, а самим тим и да се смањи сива економија.   У „Службеном гласнику Републике Србије” број 44 објављен је Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања приликом платних трансакција на основу платних картица. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, односно 16. јуна 2018. године, а примењује се истеком шест месеци од дана ступања на снагу, односно 17. децембра 2018. године, осим одредаба члана 9. овог закона, које се примењују по истеку два месеца од дана ступања на снагу овог закона, односно од 17. августа 2018. године. Закон уређује међубанкарске накнаде које се наплаћују при извршавању платних трансакција на основу платних картица у Републици Србији, при чему пружалац платних услуга платиоца и пружалац платних услуга трговца имају седиште у Републици Србији, као и посебна правила пословања у вези са издавањем и прихватањем платних инструмената заснованих на платним картицама. У позитивном законодавству наше земље ова материја до сада није била уређена на свеобухватан начин, што се посебно односи на материју међубанкарске накнаде која није била ограничена прописом. Значај платних картица је за финансијски систем земље изузетно велик јер оне не само да олакшавају и убрзавају поступак трговине и смањују трошкове издавања готовог новца, већ повећавају и безготовинско плаћање, а самим тим и смањују сиву економију. На путу повећања броја трансакција и вредности трансакција извршених платним картицама стоји висока међубанкарска накнада коју прихватиоци платних картица плаћају издаваоцима, при чему се наведена накнада кроз трговачку накнаду пребацује на трговце, који је плаћају прихватиоцима платних картица, а потом преваљују на сам производ, чиме се посредно утиче на повећање цена и сви трошкови


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти