Коментар Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност

Аутор чланка
Имајући у виду да су предмет овог закона питања која нису регулисана одредбама Закона о платним услугама, који почиње да се примењује 1. октобра 2015. године, ради избегавања настанка правне празнине било је неопходно донети Закон у роковима који су усклађени с даном почетка примене Закона о платним услугама     Mодернизација законодавног оквира који се односи на платни промет започела је доношењем Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), чиме је отпочела транзиција ранијег система на модернији систем, заснован на тржишним принципима. Примарни циљ наведеног закона био је да се у домаћи правни систем имплементирају и интегришу фундаментална начела савремених економија: ефикасност, поузданост и економичност, као и да се домаће тржиште приближи стандардима модерних и развијених тржишта.   Међутим, развој информационих технологија захтевао je да се платне услуге додатно модернизују, да се трансакције убрзају и прилагоде захтевима тржишта, што је довело до експанзије нових платних услуга и инструмената плаћања. Овакав развој тржишта захтевао је одговарајуће нормативно уређење, те је било неопходно донети закон који ће на целовит начин уредити домаћи платни систем. На наведеној подлози донет је Закон о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/14), којим су уређене три фундаментално значајне области: пружање платних услуга, електронски новац и платни системи. Закон о платним услугама је у највећој мери дерогирао одредбе Закона о платном промету, осим у делу који нормативно регулише принудну наплату. У ближој будућности планирано je доношење посебног закона којим ће бити уређена принудна наплата, а до тада је било неопходно задржати и примењивати постојећа решења, како у овом смислу не би дошло до правне неизвесности. Ипак, стекао се утисак да одређена суштински значајна питања нису уређена Законом о платним услугама, што је условило потребу да се предложи ново законско решење којим ће


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In