Коментар Закона о правима пацијената

Аутор чланка
Закон о правима пацијената несумњиво је донет из правих разлога. Ипак, поједине законске одредбе нису довољно јасне или су недовршене, а непостојање конзистентног механизма заштите права пацијената и неопредељеност буџета за реализацију прописаних права и њихову заштиту само доводе у питање његову стварну применљивост у пракси Закон о правима пацијената („Сл. гласник РС”, бр. 45/2013, у даљем тексту: Закон) донет је крајем маја 2013. Пре доношења Закона, права пацијената била су регулисана посебним одељком Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013, у даљем тексту: ЗЗЗ). Закон о правима пацијената доноси неке новитете у односу на претходну регулативу. Њиме је омогућен шири спектар права, али је у образложењу нацрта Закона наведено да за његову реализацију није предвиђен буџет. У том смислу, питање је да ли су овакве гаранције у складу са финансијским могућностима земље, тј. у складу с реалношћу или се ради о формалном листању права која, у неком делу, нису реално остварива. С друге стране, законодавац је, наравно, морао да води рачуна да се због финансијских (не)могућности и захтева/ограничења здравственог осигурања, пацијентима не ускрати неко право које је гарантовано уставом и међународним актима. Закон је подељен у неколико целина и то: уводне – основне одредбе, део о правима пацијената, део о њиховим дужностима, део о заштити права пацијената и, на крају, казнене и прелазне и завршне одредбе. У оквиру основних одредаба, члан 2. обухвата листу са значењем коришћених релевантних израза, што је нови тренд приликом писања закона и доприноси схватању и разумевању суштинских одредаба законске регулативе. Члан 3. гарантује пацијенту једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу с његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних ставова. Даље се каже да се остваривање права на квалитетну и континуирану


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти