Коментар Закона о спречавању корупције

Аутор чланка
Закон је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 35/2019 од 21. 5. 2019. године, ступио је на снагу 29. 5. 2019, а примењује се од 1. 9. 2020. године, изузев одредаба члана 20. став 2. и чл. од 21. до 25. овог закона, које се примењују од дана ступања на снагу овог закона.   Могло би слободно да се напише да је суштина недавно донетог новог Закона о спречавању корупције заправо спречавање корупције искључиво у односу на јавне функционере, при чему је исто праћено до апсурда великим проширењем ингеренција Агенције за борбу против корупције (даље: Агенције). Поред иначе установљених надлежности Агенције кроз Закон о Агенцији за борбу против корупције, недавно донети Закон о спречавању корупције додатно је проширио надлежности ове институције и то тако да је нови закон заправо дозволио далеко битније ингеренције него сам закон који се односи искључиво на Агенцију. Разлози због којих се законодавац одлучио на овакав корак, бар према ономе што је наведено као образложење, односе се на усаглашавање са важећим стратешким документима у области борбе против корупције, али и са Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године. Ипак, као главни разлог наведена је заштита јавног интереса, смањење ризика од настанка корупције и јачање интегритета и одговорности органа јавне власти и јавних функционера. Аутор овог текста биће слободан да искаже апсолутни песимизам по том питању.   АГЕНЦИЈА   На основу Закона о Агенцији за борбу против корупције досадашње надлежности Агенције биле су: надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције, вођење поступка у коме се одлучује о постојању повреде закона, решавање сукоба интереса, провера извештаја о имовини јавних функционера и вођење Регистра јавних функционера и Регистра њихове имовине и прихода. Новим Законом о спречавању корупције надлежности су знатно проширене и то у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In