Концепт управљачке одговорности руководилаца корисника јавних средстава у Србији

Аутор чланка
Потпуна имплементација интегралног система PIFC у оквиру реализације концепта управљачке одговорности у јавном сектору повећала би транспарентност коришћења јавних финансија као и фискалну одговорност корисника јавних средстава, на добробит свих грађана Србије

 

Деведесетих година 20. века, Европска комисија је развила концепт управљачке одговорности како би у земљама које приступају Европској унији осигурала ефикасније управљање јавним средствима и средствима из претприступних фондова ЕУ. Замисао успостављања и ефикасног функционисања овог концепта лежи у томе да јавна средства или ресурси, а који су стављени на располагање буџетским корисницима, буду максимално искоришћени за реализацију постављених циљева.

Сам концепт управљачке одговорности подразумева да руководиоци корисника јавних средстава сносе одговорност за финансијске, управљачке и програмске надлежности које су им делегиране. У организацији за коју су надлежни, они су одговорни за планирање, програмирање, израду и извршење буџета-финансијског плана, рачуноводство, интерне контроле, извештавање, архивирање, односно одговорни су за утврђивање и реализацију постављених циљева.

Како би се концепт управљачке одговорности руководилаца у јавном сектору даље развијао, Европска комисија је дефинисала и пројектовала интегрални систем PIFC (Public Internal Financial Control – интерна финансијска контрола) који подразумева три елемента:

– финансијско управљања и контролу у јавном сектору (Financial Management Control, FMC);

– независну организациону јединицу интерне ревизије (Internal Audit, IA);

– централну јединицу за хармонизацију при Министарству финансија и привреде (Central Harmonization Unit, CHU) која је надлежна за развој, анализу и контролу наведених система.

Интегрални систем PIFC је замишљен и креиран с циљем да руководећој структури у јавном сектору послужи као алатка за одговорно, транспарентно и успешно управљање средствима из буџета у складу с начелима управљачке одговорности, тј. да руководиоци корисника јавних средстава преузму пуну одговорност за утврђивање и закониту реализацију постављених циљева организације којом руководе.

  1. Успостављање система интерне финансијске контроле (FMC)

Концепт управљачке одговорности у јавном сектору у Србији (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме