Конкуренција правних основа

Аутор чланка
Проблеми који су уочени у раду приликом примене одредбе члана 192. Закона о парничном поступку намећу потребу да сви учесници у судским поступцима, и то тужилац при подношењу тужбе, тужени приликом сачињавања одговора на тужбу и суд на припремном рочишту, односно на рочишту за главну расправу, морају имати у виду све могуће правне основе по којима се може процењивати изнета чињенична грађа, како би се поступак могао спровести брзо и ефикасно и како би се добро могла проценити могућност странке за успех у спору   У тексту који следи разматраћемо правни основ у смислу у коме га употребљава Закон о парничном поступку (у даљем тексту: ЗПП).   Члан 192. ст. 4. ЗПП-а предвиђа да тужба може, али не мора, да садржи правни основ. Суд ће поступати по тужби и ако тужилац није навео правни основ тужбеног захтева, а ако је тужилац навео правни основ, суд није везан за њега. Исту одредбу су садржали и раније важећи закони о парничном поступку који су у примени уназад више деценија. У том смислу, правни основ јесте правна оцена чињеничног стања које је изнето у тужби. Углавном не постоје проблеми у примени ове норме, осим када постоји могућност да изнете чињенице буду оцењене као различит правни основ потраживања тужиоца. За тужиоца је битно да успе у спору и није му битно како ће суд квалификовати правни основ на основу кога усваја тужбени захтев. Он означава чињенице и прописе из којих произлази његово право да му суд досуди оно што је тражио, односно он правно квалификује чињенице из тог правног односа. Тужилац је дужан да у тужби наведе чињенице које му дају основ да постави одређени тужбени захтев и да предложи доказе којим се те чињенице могу утврдити. На основу ових навода суд би требало да процени да ли је захтев основан. Тужилац мора навести


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти