Коришћење капацитета других субјеката у поступку јавне набавке, заједничка понуда и понуда са подизвођачем

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →