Коришћење музичких дела и наплата ауторских хонорара

Аутор чланка
Да бисмо користили туђе власништво у свакодневном животу претходно морамо прибавити сагласност власника, јер би се, у противном, радило о неовлашћеној употреби која подлеже законском санкционисању. Исто важи и за музику, будући да је и музика роба – производ нечијег интелекта, талента и рада

 

Интелектуална права, односно интелектуална својина, која је као право својине утемељена у грађанским законима, истовремено је и фундаментални део људских права. Уметничке творевине израз су оригиналне, дакле, јединствене индивидуалности њихових твораца, који су овлашћени, по слову закона, да убирају плодове и користи које њихове творевине могу дати, односно, да једнако и под одређеним условима своје интелектуалне креације уступе другима на уживање.

Поред уметничке, дакле, естетске вредности, интелектуалне креације представљају и потенцијални извор прихода, како за свог ствараоца, али једнако и на нивоу друштвене заједнице (легални промет права). Интелектуалне креације окосница су културе једне заједнице, услов културног диверзитета, али су, као такве, осетљиве на комерцијалну експлоатацију и тржишне трендове.

 

Музика је законом заштићено ауторско дело

Када говоримо о музичким ауторским делима, са аспекта ауторског права говоримо о ауторима нотног записа, ауторима музичког аранжмана односно ауторима текста (уколико се не ради о инструменталној музици). Даље, са аспекта закона, можемо говорити и о сродним правима интерпретатора, дакле, извођача музичког дела, као и о сродним правима произвођача фонограма (било одвојено или пак заједно када је фонограмски запис интегрисан у видеограмски запис – слика и тон).

У највећем броју случајева (осим у онима које изричито наводи законодавац, а који се односе на ограничења ауторског права), да бисте користили нечије ауторско дело, дакле, и музичку композицију, односно тему, морате затражити дозволу наведених аутора, односно других потенцијалних носилаца ауторских права. Упрошћено говорећи, и музика је „интелектуална роба”, материјализовани производ нечијег интелекта, талента и рада.

Са почетком новог миленијума, технолошки (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме