Коришћење музичких дела и наплата ауторских хонорара

Аутор чланка
Да бисмо користили туђе власништво у свакодневном животу претходно морамо прибавити сагласност власника, јер би се, у противном, радило о неовлашћеној употреби која подлеже законском санкционисању. Исто важи и за музику, будући да је и музика роба – производ нечијег интелекта, талента и рада   Интелектуална права, односно интелектуална својина, која је као право својине утемељена у грађанским законима, истовремено је и фундаментални део људских права. Уметничке творевине израз су оригиналне, дакле, јединствене индивидуалности њихових твораца, који су овлашћени, по слову закона, да убирају плодове и користи које њихове творевине могу дати, односно, да једнако и под одређеним условима своје интелектуалне креације уступе другима на уживање. Поред уметничке, дакле, естетске вредности, интелектуалне креације представљају и потенцијални извор прихода, како за свог ствараоца, али једнако и на нивоу друштвене заједнице (легални промет права). Интелектуалне креације окосница су културе једне заједнице, услов културног диверзитета, али су, као такве, осетљиве на комерцијалну експлоатацију и тржишне трендове.   Музика је законом заштићено ауторско дело Када говоримо о музичким ауторским делима, са аспекта ауторског права говоримо о ауторима нотног записа, ауторима музичког аранжмана односно ауторима текста (уколико се не ради о инструменталној музици). Даље, са аспекта закона, можемо говорити и о сродним правима интерпретатора, дакле, извођача музичког дела, као и о сродним правима произвођача фонограма (било одвојено или пак заједно када је фонограмски запис интегрисан у видеограмски запис – слика и тон). У највећем броју случајева (осим у онима које изричито наводи законодавац, а који се односе на ограничења ауторског права), да бисте користили нечије ауторско дело, дакле, и музичку композицију, односно тему, морате затражити дозволу наведених аутора, односно других потенцијалних носилаца ауторских права. Упрошћено говорећи, и музика је „интелектуална роба”, материјализовани производ нечијег интелекта, талента и рада. Са почетком новог миленијума, технолошки развој је допринео томе да значај права интелектуалне својине, дакле, интелектуални капитал


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти