Корупција у здравству – питање егзистенције

Аутор чланка
Који су узроци корупције у систему здравствене заштите и на који начин нови Закон о здравственој заштити доприноси смањењу корупције теме су овог чланка. I Начела здравствене заштите vs. корупцијa Прокламовано начело поштовања људских права и вредности у здравственој заштити за сваког грађанина подразумева обезбеђивање највишег могућег стандарда људских права и вредности у пружању здравствене заштите, пре свега права на живот, неповредивост физичког и психичког интегритета и неприкосновеност људског достојанства. Прокламовано начело правичности здравствене заштите за сваког појединца подразумева забрану дискриминације у пружању здравствене заштите по основу расе, пола, рода, старости, социјалног порекла, политичког или другог убеђења, имовног стања, здравственог стања, врсте болести, психичког или телесног инвалидитета и било код другог личног својства које може бити узрок дискриминације. Прокламовано начело свеобухватности здравствене заштите подразумева укључивање свих грађана у систем здравствене заштите. Начело приступачности подразумева обезбеђивање одговарајуће здравствене заштите грађанима, која је физички, комуникацијски, географски и економски доступна. Начело континуираности подразумева да сваки појединац има право на функционалну повезаност и усклађеност здравствене заштите, од примарног, преко секундарног, до терцијарног нивоа. Начело сталног унапређења квалитета и безбедности у пружању здравствене заштите подразумева да се мерама и активностима, у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе, повећавају могућности повољног исхода и смањују ризици и нежељене последице по здравље. Последње прокламовано начело – начело ефикасности здравствене заштите – подразумева постизање најбољих могућих резултата у односу на расположива финансијска средства, односно постизање највишег нивоа здравствене заштите уз најнижи утрошак средстава. Обесмишљеност ових начела и изостанак њиховог појавног облика у стварности може да потврди свако ко се макар једном нашао у улози пацијента „без препоруке” у систему здравства у Србији. Како се према конкретним критеријумима и параметрима национални здравствени систем рангира у односу на друге европске земље и њихова законодавства говоре резултати следећег истраживања: Према извештају организације Health Consumer Powerhouse „Еuro Health Consumer Index 2018


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти