Кратак осврт на измене и допуне Кривичног законика

Аутор чланка
Као модерна кривична кодификација српског правног система, Кривични законик морао је поново да претрпи измене и допуне, у складу са Истанбулском конвенцијом, али и са актуелним друштвенополитичким потребама  Напомена Редакције: Овај текст је написан коауторски са Бојаном Радивојевић. Упркос чињеници да због већег степена правне сигурности кривичноправне одредбе није препоручљиво пречесто мењати, ова правна област, баш као и друге, подложна је променама. Промене материјалног и процесног права могу имати различите корене, било да су условљене стварним потребама или политичким прагматизмом. Узрок често могу бити и прихваћене међународне обавезе, када долази до преузимања готових законских решења, без претераног освртања на реалне потребе за тим и прилике у друштву. Обавезе прихваћене ратификовањем Истанбулске конвенције обавезују њене потписнице да инкриминишу облике насиља као што су психичко насиље, прогањање, физичко насиље, сексуално насиље, силовање, принудни брак, генитално сакаћење жена, принудни абортус и стерилизацију, сексуално узнемиравање и сл. Република Србија постепено испуњава прихваћене међународне обавезе и изменама и допунама прилагођава свој правни систем захтевима Конвенције. Међутим, и унутрашње друштвенополитичке прилике, дакле, актуелне потребе друштва диктирају законодавцу текст закона. Промене законодавства су у том случају најпримереније. Пред нама је велики сет измена и допуна материјалног законодавства (готово 70 чланова обухваћено је изменама и допунама) на које ћемо се, због целисходности и просторних ограничења, највећим делом осврнути у начелу, анализирајући поједина решења која суштински могу допринети променама, односно којима се желело остварење промена. На обим последњих измена и допуна довољно указује чињеница да је читава једна глава Кривичног законика (у даљем тексту: КЗ) систематизована и „пречишћенаˮ, с тим да није одстрањена млађа кћер кривичног дела Злоупотреба службеног положаја – Злоупотреба положаја одговорног лица, не тако давно конципирана као прелазно решење, ка потпуном укидању Злоупотребе службеног положаја и њених кривичноправних сателита. Осим тога, скренућемо пажњу и на низ нових кривичних дела потпуно другачијег заштитног објекта, у чијем центру


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти