Кратак осврт на неколико имовинско и формалноправних аспеката управљања друштвом с ограниченом одговорношћу

Аутор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →