Кредит или лизинг, питање је сад?

Аутор чланка
Поред чисто финансијских разлога, као што су потребно учешће, висина камате и рате, приликом одабира једног од ова два кредитна производа посебну пажњу треба обратити и на степен и начин законске заштите самог корисника   Лизинг представља начин обезбеђивања средстава за прибављање одређене покретности и врсту правног посла и кредитног аранжмана којим корисник лизинга у економску експлоатацију узима предмет лизинга, док он, до истека рока предвиђеног уговором о лизингу, остаје у формалном власништву лизинг компаније. Давалац лизинга откупљује предмет лизинга од добављача кога бира корисник, а затим га уз одређену маржу изнајмљује кориснику лизинга за месечну надокнаду. Корисник лизинга убира све користи коришћења предмета лизинга, али исто тако сноси и све трошкове који проистичу из права власништва (нпр. регистрација аутомобила), иако сâм корисник није и формални власник лизинг предмета. Предмет лизинга могу бити покретна непотрошна добра (опрема, постројења, возила и сл.). Сама реч лизинг потиче од енглеске речи lease што значи изнајмити, узети у закуп, рентирати. Суштински, он представља неку врсту рентирања, којом корисник лизинга, кроз период одређен лизинг роком, а који не може бити краћи од две године, откупљује средство и на крају га преузима у посед (финансијски лизинг). Филозофија лизинга произлази из идеје о профитабилном коришћењу неког инвестиционог добра уз флексибилан начин плаћања који омогућује инвестицију без везивања основног капитала, успешно пословање и највећу искоришћеност средстава. Смисао коришћења лизинга најбоље се огледа у Аристотеловој тврдњи: „Истинско богатство није у власништву над имовином, већ у праву да се она користи”. Поједностављено речено, власништво над одређеном имовином не значи много ако се она не користи како треба, тј. ако се употреба те имовине економски не исплати, ако та имовина не производи нове вредности или профит.   Лизинг у бројкама Лизинг могу да користе физичка и правна лица, предузетници и регистровани пољопривредници, тј. било ко на кога лизинг кућа уговором о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти