Кривична дела обичне крађе, ситне и тешке крађе у Кривичном законику

Аутор чланка
Циљ текста је да се кроз преглед карактеристичних случајева из судске праксе допринесе правилном разумевању бића кривичног дела крађе, ситне и тешке крађе. Кривични законик сврстава кривична дела крађе, тешке крађе и ситне крађе у XXI главу коју чине кривична дела против имовине. Крађа у свим облицима спада у тзв. „класична” кривична дела, а оно што је специфично за крађу је да је уперена искључиво против имовине и то је њен једини заштитни објекат (за разлику од, примера ради, имовинског кривичног дела разбојништва које је уперено и против слободе и сигурности грађана), као и да је уперена ка појединим стварима, а не ка имовини једног субјекта као целини (као што је случај са кривичним делима преваре и изнуде). Основни облик кривичног дела крађа прописан је у чл. 203. Кривичног законика, a тај облик чини ко туђу покретну ствар одузме другом у намери да њеним присвајањем себи или другом прибави противправну имовинску корист. Из оваквог законског описа прво се може утврдити да је објекат дела туђа покретна ствар. Одредбом чл. 112. ст. 16. КЗ-а прописано је да се покретном ствари сматра и свака произведена или сакупљена енергија за давање светлости, топлоте или кретања, телефонски импулс, рачунарски податак и рачунарски програм. Један од честих појавних облика овог дела у пракси наших судова је одузимање електричне енергије путем неовлашћених прикључака на електродистрибутивни систем – тзв. „крађа струје”. Покретним стварима се, у смислу овог кривичног дела, сматрају и делови непокретности који се могу одвојити и одузети (врата и прозори на зградама, клима-уређаји, али и ископана земља, извађен камен и сл.). Апелациони суд је нашао да постоји ово кривично дело када учинилац најпре непокретну ствар учини покретном, па је одузме – исече стабла дрвећа са парцеле оштећених, па их одузме и искористи као огрев (Решење Апелационог суда у Нишу, Кж. бр. 72/12 од 8. 2.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In