Кривична дела против права по основу рада – НОВО –

Аутор чланка
Законодавац је прибегао кривичноправној инкриминацији оних дела која доводе до најтежих облика повреде права по основу рада.

 

Права по основу рада превасходно су предмет регулисања законских и подзаконских аката из области радног, социјалног и синдикалног права, путем којих је успостављен основни механизам предметне правне заштите. Правне норме кривичног права садржане у Кривичном законику Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016 – у даљем тексту: КЗ), које се тичу права по основу рада, представљају ultima ratio и стога су супсидијарног карактера. Њихова примена долази у обзир само у таксативно побројаним случајевима, када унутар других релевантних области, због природе самог дела и специфичних околности под којима је дело учињено, није могуће обезбедити адекватну правну заштиту правним нормама радног и социјалног права.

ПОВРЕДА ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА И ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Наведено кривично дело регулисано је одредбама члана 163. КЗ-а. Њиме се штите три групе права: 1. права по основу рада; 2. права која подразумевају посебну заштиту на раду омладине, жена и инвалида и 3. права из социјалног осигурања.

Кад је реч о субјективном аспекту самог дела, формулација датог члана јасно указује на то да је за постојање предметног кривичног дела потребан умишљај: Ко се свесно не придржава закона или других прописа, колективних уговора и других општих аката о правима по основу рада и посебној заштити на раду омладине, жена и инвалида или о правима из социјалног осигурања и тиме другом ускрати или ограничи право које му припада, казниће се новчаном казном или затвором до две године… . Из цитираног следи да биће кривичног дела чини и последица, која се састоји у ускраћивању или ограничавању другоме права које му припада по основу рада или из социјалног осигурања.

Права која су предмет заштите предвиђена су пре свега Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме