Кривична дела разбојништва и разбојничке крађе у Кривичном законику

Аутор чланка
Анализа бића кривичних дела разбојништво и разбојничка краћа дата је кроз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе правилном разумевању спорних ситуација у пракси.   Кривични законик сврстава кривична дела разбојништва и разбојничке крађе у XXI главу, коју чине кривична дела против имовине. Специфичност оба дела је да, упркос томе што су сврстана у ту главу и јесу уперена и против имовине, имају и други заштитни објекат – слободу и сигурност грађана. Ако се посматрају као дела уперена против имовине, спадају у групу оних која су уперена ка појединим стварима, а не имовини оштећеног као целини (као што је случај са кривичним делима преваре и изнуде). Друга специфичност је у томе што су оба кривична дела сложена – састоје се из крађе и принуде. Основни облик кривичног дела разбојничка крађа прописан је у чл. 205. Кривичног законика и тај облик чини ко је на делу крађе затечен, па у намери да украдену ствар задржи употреби силу против неког лица или претњу да ће непосредно напасти на живот или тело. Кривично дело чини онај ко је већ ствар одузео, али је затечен пре него што је успео да стекне мирну државину – без обзира на то да ли уопште није успео да напусти лице места или је затечен при одношењу ствари. Према томе, за постојање дела није неопходно да учинилац буде затечен на лицу места, већ у било ком тренутку и на било ком месту све док се налази у бекству, односно док није успоставио безбедно и мирно притежање ствари (Пресуда Врховног суда Србије Кж. Бр. 519/90 од 2. 10. 1990. године). Закон децидирано наводи да је учинилац затечен на делу крађе из чл. 203. КЗ-а, али свакако треба узети у обзир да разбојничка крађа постоји и кад неко примени силу или претњу када је затечен на делу тешке крађе и око


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In