Кривично дело фалсификовања исправе из члана 355. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
Основ овог текста јесте теоријска анализа елемената овог кривичног дела, а суштина је у судској пракси, односно навођењу карактеристичних судских одлука, као верној слици животних кривичноправних догађаја, уз осврт на спорне ситуације у судском поступку   Kривично дело фалсификовања исправа предвиђено је у члану 355. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12 и 104/13, у даљем тексту: КЗ), а у глави 32. која носи назив „Кривична дела против правног саобраћајаˮ.   Објекат заштите овог кривичног дела, као и осталих кривичних дела у наведеној глави КЗ-а, јесте правни саобраћај. Под правним саобраћајем сматра се промет правних докумената – исправа, а којима се доказује постојање, односно непостојање правно релевантних чињеница. То даље значи да у промету треба да буду „правно исправнеˮ, односно истините исправе и да у правном саобраћају, како између физичких лица тако и оних правних, нема сумње и међусобног неповерења. Основни облик кривичног дела у члану 355. ст. 1. КЗ-а гласи: „Ко направи лажну или преиначи праву исправу у намери да се таква исправа употреби као права или ко лажну или преиначену исправу употреби као праву или је набави ради употребеˮ. У ставу 2. предвиђен је тежи облик који гласи: „Ако је дело из става 1. овог члана учињено у погледу јавне исправе, тестамента, менице, чека, јавне или службене књиге или друге књиге која се мора водити на основу Законаˮ. И у ставу 3. предвиђено је да ће се за покушај дела из става један овог члана казнити… Предмет овог кривичног дела јесте исправа. У члану 112. ст. 26. КЗ-а, у делу под називом „Значење изразаˮ, наведен је појам исправе, под којом се сматра сваки предмет који је подобан или је одређен да служи као доказ какве чињенице која има значај за правне односе, као и рачунарски податак. Основ овог текста јесте теоријска анализа елемената кривичног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In