Кривично дело издавање чека и коришћење платних картица без покрића из чл. 228. Кривичног законика

Аутор чланка
Законодавна решења, спорне ситуације и судска пракса која се односи на ово кривично дело предмет су анализе у овом тексту.   У питању је изузетно карактеристично кривично дело, које је предвиђено у чл. 228. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16) под називом „Кривично дело издавање чека и коришћење платних картица без покрића”, а припада Глави ХХ у којој су кривична дела против привреде. Нужно је одмах указати на то шта опредељује карактеристичност наведеног кривичног дела. То су, прво, постојање грађанскоправних елемената, који опредељују биће кривичног дела, а ради се о средствима плаћања и обезбеђења; друго, управо наведена средства обезбеђења опредељују и бланкетни карактер тог кривичног дела. То значи да је у оптужном акту, као и у изреци пресуде којом се окривљени оглашава кривим због наведеног кривичног дела, нужно навођење бланкетних прописа који регулишу материју меница, чека, платних картица, акцептних налога, гаранција и др. Кривично дело издавање чека и коришћење платних картица без покрића има два основна облика (став 1 и 2) и један квалификовани облик (став 3). Први основни облик, предвиђен у чл. 228. ст. 1. КЗ-а, гласи: „Ко користи дебитну платну картицу за коју нема покрића или користи кредитну платну картицу за коју не обезбеђује покриће у уговореном року, па тиме себи или другом прибави противправну имовинску корист у износу који прелази десет хиљада динара, казниће се…”. Овај облик кривичног дела има заједничку карактеристику са другим основним обликом (чл. 228. ст. 2) и квалификованим обликом (чл. 228. ст. 3), а то је да се у суштини ради о једном облику преваре, али преваре у платном промету. Основни облик овог кривичног дела, предвиђен у чл. 228. ст. 1. КЗ-а, има нужне елементе: – коришћење дебитне платне картице за коју нема покриће; – коришћење кредитне платне картице за коју нема покриће


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In