Кривично дело лажно пријављивање из члана 334. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
Кроз бројне примере из судске праксе анализирамо биће овог кривичног дела, приказујемо карактеристичне случајеве, бавимо се односом овог кривичног дела са другим кривичним делима и наводимо примере у којима не постоји кривично дело лажно пријављивање. Садржина кривичног дела лажно пријављивање је предвиђена у члану 334. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) а припада глави XXX под називом „Кривична дела против правосуђа”. Нужно је указати да је правосуђе посебна област делатности која има за циљ да решава, између осталог, дате кривичноправне ситуације уз примену правних норми. Од правилног функционисања правосуђа зависи и правилно функционисање целокупног правног система. То је и разлог зашто се у свим државама велика пажња поклања обезбеђењу остварења задатака правосуђа. И коначно, то је разлог што се указује дужно поштовање правосуђу и на плану кривичноправне заштите и што су ова кривична дела из главе XXX и предвиђена као посебна група кривичних дела. Садржина овог кривичног дела је предвиђена у ставу 1, 2, 3. и 4. чл. 334. КЗ-а. Члан 334. ст. 1. КЗ-а гласи: „Ко пријави одређено лице да је учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности, а зна да то лице није учинилац тог кривичног дела, казниће се…” У чл. 334. ст. 2. КЗ-а је наведено: „Казном из ст. 1. овога члана, казниће се и ко подметањем трагова кривичног дела или на други начин изазове покретање кривичног поступка због кривичног дела за које се гони по службеној дужности…” У ст. 3. истог члана је наведено: „Ко сам себе пријави да је учинио кривично дело које се гони по службеној дужности, иако зна да га није учинио, казниће се…” У ст. 4. истог члана је предвиђено: „Казном из ст. 3. овог члана казниће се и ко пријави да је учињено кривично дело за које се гони по


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In