Кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из чл. 323. КЗ-a у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који следи анализирамо биће кривичног дела напад на службено лице у вршењу службене дужности у свим његовим појавним облицима, уз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе правилном разумевању спорних ситуација у пракси Кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности нумерисано је у чл. 323. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, 72/11, 101/11, 121/12, 32/13 и 55/14), у Глави XXIX која носи назив „Кривична дела против државних органа”. Најпре треба указати на битан податак да се ово кривично дело у време важења Кривичног закона Републике Србије налазило у групи кривичних дела против јавног реда и мира. Када се има у виду да је заштитни објекат тих кривичних дела јавни ред и мир, као и безбедност грађана, поставља се логично питање да ли је угрожен јавни ред и мир или пак нешто друго, када учинилац нападне службено лице у вршењу службене дужности. Сврставањем кривичног дела из чл. 323. КЗ-a у групу кривичних дела против државних органа исправљена је наведена „теоријска и практична неправда”. Заштитни објекат групе кривичних дела против државних органа јесте правилно и тачно функционисање државних органа и њихових овлашћених лица. Кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из чл. 323. КЗ-a има своја два основна облика (став 1. и 3), два квалификована облика (став 2. и 4), одредбе о покушају кривичног дела (став 5) и одредбе о факултативном основу за ослобађање од казне (став 6). Први основни облик, предвиђен у чл. 323. ст. 1. КЗ-a, гласи: „Ко нападне или прети да ће напасти службено лице у вршењу службене дужности, казниће се …” Елементи овог основног облика кривичног дела јесу: – напад на службено лице, – претња нападом на службено лице, – службено лице, – вршење службене дужности. Под нападом се подразумева постојање и предузимање активних радњи учиниоца, усмерених ка телу и физичком интегритету


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In