Кривично дело нарушавања неповредивости стана из члана 139. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који је пред вама анализирамо биће кривичног дела нарушавања неповредивости стана у свим његовим појавним облицима, уз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе правилном разумевању спорних ситуација у пракси     Инкриминација кривичног дела нарушавања неповредивости стана наведена је у члану 139. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) који се налази у Глави 14 под називом „Кривична дела против слободе и права човека и грађанинаˮ.   Процентуално гледано, ово кривично дело није често заступљено у судској пракси, али, свеједно, ствара одређене правне проблеме и недоумице, о којима ће бити речи у овом тексту. Поменуто кривично дело има своја два облика, као и одредбу о кажњавању за покушај тог кривичног дела. Први облик (члан 139. ст. 1. КЗ-а) гласи: „Ко неовлашћено продре у туђ стан или туђе затворене просторе или се на захтев овлашћеног лица из тог стана или простора не удаљи, казниће се…ˮ Други облик (члан 139. ст. 2. КЗ-а) гласи: „Ако је дело из става 1. овог члана учинило службено лице у вршењу службе, казниће се…ˮ У члану 139. ст. 3. КЗ-а наведено је: „За покушај дела из става 1. и 2. овог члана казниће се…ˮ Будући да се наведено кривично дело налази у групи кривичних дела против слобода и права човека и грађанина, извршењем овог кривичног дела очигледно се повређује једно од основних права човека, а то је право на неповредивост стана, самим тим и на слободу кретања и одлучивања. У питању је уставна категорија са изричитом одредбом да је свако противправно улажење у стан или затворен простор забрањено и кажњиво. У туђ стан се може ући само по одређеном законском основу, а што је регулисано у Законику о кривичном поступку, о чему ће бити речи у овом тексту.   Елементи основног облика кривичног дела (члан 139.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In