Кривично дело насиља у породици у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који је пред вама анализирамо биће кривичног дела насиља у породици, указујући на све његове специфичности и илуструјући га бројним судским одлукама     Насиље у породици припада групи кривичних дела против брака и породице и уведено је у наше законодавство 2002. године, са намером да се појача заштита породице као основне ћелије друштва. Будући да је заштитни објекат овог кривичног дела физички и психички интегритет члана породице, јасно је да је и пре прописивања посебног кривичног дела жртвама насиља у породици пружана кривичноправна заштита, и то класичним инкриминацијама попут лаке и тешке телесне повреде, угрожавања сигурности, принуде, насилничког понашања. На заштити породице инсистирају и најзначајнији међународни акти које је и наша земља ратификовала – Општа декларација о правима човека, која прокламује обавезу сваке државе да штити породицу (члан 16. ст. 3), Конвенција о правима детета, која прописује обавезу заштите деце од свих облика како физичког тако и психичког злостављања (члан 19), те коначно и Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода.   Ово кривично дело прописано је у члану 194. Кривичног законика (у даљем тексту: КЗ), који познаје основни облик, три квалификована и један посебан облик кривичног дела. Основни облик чини ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице. Да би се отклониле недоумице у пракси, законодавац је прописао ко се сматра чланом породице – то су супружници, њихова деца, преци супружника у правој линији крвног сродства, ванбрачни партнери и њихова деца, усвојилац и усвојеник, хранилац и храњеник. Члановима породице сматрају се и браћа и сестре, њихови супружници и деца, бивши супружници и њихова деца и родитељи бивших супружника, ако живе у заједничком домаћинству, као и лица која имају заједничко дете или је дете на путу да буде


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In