Кривично дело насилничког понашања у судској пракси

Аутор чланка
На основу анализе карактеристика овог кривичног дела може се закључити да је у питању кривично дело код кога су и радња извршења и последица веома широко постављене, уз употребу прилично неодређених појмова, што није уобичајено за кривично право, те је на судове пребачен задатак да дају оквире овом кривичном делу, а пре свега да га раздвоје од прекршаја   Kривично дело насилничког понашања прописано је одредбом члана 344. Кривичног законика и припада групи кривичних дела против јавног реда и мира. У питању је прилично хетерогена глава Кривичног законика (КЗ) и не може се наћи неки заједнички именитељ за сва кривична дела која су у њу сврстана, изузев чињенице да су у питању нарушавања широко схваћеног појма јавног реда и мира (у ову главу спадају и кривична дела повреде гроба, неовлашћеног извођења археолошких радова и сл.). Услед тога, кривично дело насичничког понашања често показује више сличности са кривичним делима из других глава КЗ-а (на пример, са учествовањем у тучи – члан 123. КЗ-а или са злостављањем и мучењем – члан 137. КЗ-а).   Анализом члана 344. КЗ-а, можемо закључити да ово кривично дело има свој основни и тежи облик.   Основни облик чини „ко грубим вређањем или злостављањем другог, вршењем насиља према другом, изазивањем туче или дрским или безобзирним понашањем значајније угрожава спокојство грађана или теже ремети јавни ред и мирˮ. Радња кривичног дела постављена је алтернативно и кривично дело постоји ако је предузета било која од наведених радњи. Прва од алтернативно постављених радњи јесте грубо вређање. Вређање треба схватити као вршење радњи којима се омаловажава личност другог лица (члан 3. ст. 1. тач. 8) Закона о јавном реду и миру, у даљем тексту: ЗОЈРМ-а). Као и код кривичног дела увреде – члан 170. КЗ-а, радња омаловажавања може бити вербална (изговорена или написана), реална (шамарање, штипање, чупање за косу) или симболичка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In