Kривично дело неовлашћеног држања опојних дрога из члана 246а ст. 1. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
Бројни судски поступци који се воде због овог кривичног дела, било самостално било у стицају с другим кривичним делима, а најчешће с кривичним делом неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из члана 246. ст. 1. КЗ-а, стварају утисак да је све у вези с њим правно јасно и да нема никаквих дилема у доношењу одговарајуће судске одлуке. Пракса, међутим, показује другачије   Кривично дело неовлашћеног држања опојних дрога из члана 246а ст. 1. Кривичног законика предвиђено је у Глави XXIII под називом „Кривично дело против здравља људиˮ („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, у даљем тексту: КЗ) и гласи: „Ко неовлашћено држи у мањој количини за сопствену употребу супстанце или препарате који су проглашени за опојну дрогу, казниће се (…)ˮ. О штетности опојних дрога до сада је на много места писано, како из правног аспекта тако и из оног медицинског. Осим тога сâм назив групе кривичних дела у којој се налази и ово кривично дело јасно говори о штетности опојне дроге на здравље људи. Ради бољег разумевања суштине овог текста, који ће дати приказ карактеристичних спорних ситуација у судској пракси, с цитирањем судских одлука (подразумева се теоријско познавање кривичног права у вези са овим кривичним делом), треба навести развој овог кривичног дела, али од доношења Кривичног законика. Наиме, у члану 246. КЗ-а („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005) који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, а који је носио назив „Неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрогаˮ, у ставу 3. је инкриминисана радња у виду неовлашћеног држања опојне дроге ради сопствене употребе. Доношењем Закона о изменама и допунама Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2009), у односу на кривична дела против здравља људи, чланом 95. је одређено да се у наслову кривичног дела из чл. 246 КЗ-а брише реч


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти