Кривично дело неовлашћеног коришћења туђег возила (члан 213. КЗ-а) у судској пракси

Аутор чланка
Управо на примеру овог кривичног дела може се јасно сагледати основни проблем нашег законодавства, а то је стална промена у формулацијама бића и основних елемената кривичног дела   Кривично дело неовлашћеног коришћења туђег возила предвиђено је у члану 213, у три става Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12) и налази се у глави XXI под називом „Кривична дела против имовинеˮ. Засигурно, то је кривично дело које је готово највише заступљено у судској пракси и у надлежности је Основног суда. Извршиоци тог кривичног дела, а што показује судска статистика, најчешће су старији малолетници (лица од 16 до 18 година) и млађа пунолетна лица (од 18 до 21 годину). У ставу 1. члана 213. наведено кривично дело гласи: „Ко без пристанка овлашћеног лица користи туђе моторно возило казниће се…ˮ, а у ст. 2: „Ако је дело из става 1. учињено проваљивањем или обијањем моторног возила или употребом силе и претње, учинилац ће се казнити…ˮ, у ставу 3: „за покушај дела из става 1. овог члана казниће се…ˮ Основни елемент наведеног кривичног дела јесте коришћење туђег моторног возила. Под коришћењем се сматра употреба возила од момента стављања у погон. Возило мора да буде туђе, а појам возила дат је у члану 112. тач. 25) КЗ-а и гласи: „Моторним возилом сматра се свако саобраћајно средство на моторни погон у сувоземном, воденом и ваздушном саобраћајуˮ. Потпунији појам моторног возила, међутим, даје Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РСˮ, бр. 41/09, 53/10, 101/11), па је у члану 7. тач. 33) наведено да је „моторно возило возило које се покреће снагом сопственог мотора, које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено за превоз лица, односно ствари, за обављање радова, односно за вучу прикључних возила, осим шинских возилаˮ. Следећи елемент основног кривичног дела из члана 213. ст. 1.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In