Кривично дело непријављивање кривичног дела и учиниоца у судској пракси

Аутор чланка
Тема овог чланка биће анализа бића кривичног дела из члана 332. Кривичног законика, уз посебан осврт на један карактеристичан случај из судске праксе.   Свака друштвена заједница, без обзира на степен развоја, има своју негативну страну која се огледа у вршењу кривичних дела. Та појава с једне стране угрожава личност појединца, а с друге стране угрожава и значајне друштвене вредности. Због тога је сузбијање криминалитета превасходно задатак државних органа, али и појединца. Појединац има и моралну и законску обавезу пријављивања припремања како извршеног кривичног дела тако и учиниоца. У одређеним ситуацијама, а под остварењем одређених услова, кршење наведених обавеза представља кривично дело. Међу њима је и кривично дело непријављивање кривичног дела и учиниоца, које је предвиђено у чл. 332. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16), а налази се у Глави XXX, под називом „Кривична дела против правосуђа”. Само благовременим пријављивањем кривичног дела или учиниоца ствара се могућност правовременог реаговања органа правосуђа, а то значи да се открију и кривично дело и учинилац, а потом да се исти процесуирају и да се донесе одговарајућа судска одлука. Ово кривично дело има основни облик (став 1), два облика у односу на својство извршиоца (став 2. и 3) и одредбу о некажњавању (став 4). Основни облик, чл. 332. ст. 1. КЗ-а, гласи: „Ко зна да је неко лице учинило кривично дело за које се по Закону може изрећи затвор од тридесет до четрдесет година или зна само да је такво дело учињено, па то не пријави пре него што су дело односно учинилац откривени, казниће се …” Наведено кривично дело, као свој основни облик, има нужне елементе: – знање да је неко лице учинило кривично дело; – знање да је учињено кривично дело; – учињено кривично дело односи се само на оно за које се може


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In