Кривично дело непружање помоћи из члана 127. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
У овом тексту изложена су законодавна решења, спорне ситуације и судска пракса која се односи на кривично дело наведено у наслову. View Fullscreen 64 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ КРИВИЧНО ПРАВО Кривично дело непружање помоћи из члана 127. Кривичног законика у судској пракси У овом тексту изложена су законодавна решења, спорне ситуације и судска пракса која се односи на кривично дело наведено у наслову. Драган У. Калаба, заменик вишег јавног тужиоца у Чачку Kривично дело непружање помоћи предвиђено је у чл. 127. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/05 … 35/19), у глави XIII под називом „Кривична дела против живота и тела”. У питању је интересантно кривично дело које је повезано са одређеним животним ситуацијама у којима грађанин може да се нађе. Нужно је најпре указати на то да постоји општа законска обавеза грађанина да другом пружи помоћ ако се налази у непосредној опасности за живот. У питању је класично кривично дело нечињења. Битно је да лице које не пружи помоћ другом лицу које се налазило у непосредној опасности за живот није проузроковало ту опасност, при чему се тада јавља као учинилац кривичног дела. Обрнуто, ако је учинилац допринео настанку опасности код другог лица или је опасност настала од лица које је по слову закона или другог прописа дужно да пружи помоћ другом лицу, ради се о извршењу других кривичних дела попут: ■ излагања опасности из чл. 125. КЗ-а, ■ напуштања немоћног лица из чл. 126. КЗ-а, ■ кршења породичних обавеза из чл. 196. КЗ-а, ■ неуказивања лекарске помоћи из чл. 235. КЗ-а, ■ непружања помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди из чл. 296. КЗ-а. Кривично дело непружање помоћи из чл. 127. КЗ-а има свој основни облик (став 1) и два квалификована облика (ставови 2. и 3). Основни облик наведеног дела из чл. 127. ст. 1. КЗ-а гласи: „Ко


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In