Кривично дело ометање службеног лица у вршењу службене дужности из чл. 23. ст. 1. Закона о јавном реду и миру – судска пракса и дилеме

Аутор чланка
Разматрање кривичног дела ометање службеног лица у вршењу службене дужности аутор је базирао на случајевима из судске праксе који су карактеристични за ово дело.   Као што је познато, материјално кривично законодавство Републике Србије обухвата основно и споредно законодавство. Основно кривично законодавство садржано је у Кривичном законику Републике Србије, а споредно кривично законодавство обухвата кривична дела предвиђена у тзв. посебним прописима. Међу њима је и врло актуелан Закон о јавном реду и миру. Нужно је претходно указати на историјат поменутог закона. Наведени закон је донет и објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 51/92, а у глави IV под називом „Кривична дела”, у чл. 23. ст. 1. садржи кривично дело под називом „ометање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавање јавног реда и мира”. У члану 25. поменутог закона под називом „Завршне одредбе” предвиђено је да „даном ступања на снагу овог закона престаје да важи … , чл. 213. ст. 3. и чл. 214. КЗРС („Сл. гласник РС”, бр. 26/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/85, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90)”. Претходно поменуто кривично дело из чл. 23. ст. 1. гласи: „Ко увреди, злостави, прети да ће напасти, покуша да нападне или нападне или на други начин омета службено лице у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира, казниће се … ”. Став 2. истог члана гласи: „Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац овлашћеном службеном лицу прети употребом оружја или се маши оружја или му нанесе лаку телесну повреду, казниће се … ”. Став 3. истог члана гласи: „Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац на овлашћено службено лице потегне оружје или га употреби или му нанесе тешку телесну повреду, казниће се … ”. Важно је указати на то да је ступањем на снагу поменутог Закона о јавном реду и миру наставио


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти