Кривично дело отмице из члана 134. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који следи исцрпно анализирамо биће кривичног дела отмице у свим његовим појавним облицима, уз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе његовом правилном разумевању     Врло занимљиво и у судској пракси карактеристично, кривично дело отмице је предвиђено у члану 134. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14, у даљем тексту: КЗ), а у глави 14. под називом: „Кривична дела против слобода и права човека и грађанинаˮ.   Наведено кривично дело има свој основни облик (ст. 1) и четири квалификовна облика (ст. 2–5 истог члана). Основни облик (члан 134. ст.1 КЗ-а) гласи: „Ко силом, претњом, обманом или на други начин одведе или задржи неко лице у намери да од њега или другог лица изнуди новац или какву другу имовинску корист или да њега или кога другог принуди да нешто учини, не учини или трпи, казниће се…ˮ Први квалификовани облик (члан 134. ст. 2. КЗ-а) гласи: „Ко ради остварења циља отмице прети убиством или тешком телесном повредом отетом лицу, казниће се…ˮ Други квалификовани облик (члан 134. ст. 3. КЗ-а) гласи: „Ако је отето лице задржано дуже од десет дана или је према њему поступано на свиреп начин или му је тешко нарушено здравље или су наступиле друге тешке последице или ко дело из става један овог члана учини према малолетном лицу, казниће се…ˮ Трећи квалификовани облик (члан 134. ст. 4. КЗ-а) гласи: „Ако је услед дела из става један до три овог члана наступила смрт отетог лица или је дело извршено од стране групе, казниће се…ˮ Четврти квалификовани облик (члан 134. ст. 5. КЗ-а) гласи: „Ако је дело из става један до три овог члана извршено од стране организоване криминалне групе, казниће се…ˮ   Како је наведено кривично дело систематизовано у групи кривичних дела против слобода и права човека и грађанина, овим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In