Кривично дело преваре из члана 208. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
Будући да је кривично дело преваре по својој бројности у судској процедури одмах иза кривичног дела крађе и кривичног дела тешке крађе, од изузетне је важности добро познавање елемената овог кривичног дела. Бројне и крајње разноврсне судске одлуке које наводимо у овом тексту додатно ће допринети правилном разумевању овог кривичног дела     Kривично дело превара предвиђено је чланом 208. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 83/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, у даљем тексту: КЗ) у глави 21. која носи назив „Кривично дело против имовинеˮ.   Статистички гледано, ово кривично дело је знатно заступљено у кривичној процедури, а у надлежности је Основног суда. Само дело у свом саставу има основни облик (ст. 1), лакши облик (ст. 2) и тежи облик (ст. 3 и 4) Основни облик, а предвиђен у члану 208. ст. 1. КЗ-а гласи: „Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист доведе кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди и тиме га наведе да овај на штету своје или туђе имовине нешто учини или не учини, казниће се…ˮ. Лакши облик, а предвиђен у члану 208. ст. 2. КЗ-а гласи: „Ко дело из става 1. овог члана учини само у намери да другог оштети, казниће се…ˮ. Тежи облик, а предвиђен у члану 208. ст. 3. КЗ-а гласи: „Ако је делом из става 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист или је нанета штета у износу који прелази четири стотине и педесет хиљада динара, казниће се…ˮ. Такође, тежи облик, а предвиђен у члану 208. ст. 4. КЗ-а гласи: „Ако је за дело из става 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист или је нанета штета у износу који прелази милион и пет стотина хиљада динара, казниће се…ˮ. Пре него што приступимо анализи елемената овог кривичног дела,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In