Кривично дело противправног лишења слободе из члана 132. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који следи исцрпно анализирамо биће кривичног дела противправног лишења слободе у свим његовим појавним облицима, уз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе његовом правилном разумевању

 

Kривично дело противправног лишења слободе правно је регулисано у члану 132. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14, у даљем тексту: КЗ), а у Глави 14. под називом „Кривична дела против слободе и права човека и грађанинаˮ.

 

Кад је реч о овом кривичном делу, најпре, треба указати на практичну страну и директну повезаност кривичног законодавства и основних начела Устава Србије. Заштитни објекат овог кривичног дела јесте једна од основних слобода човека, а то је слобода кретања, као битан сегмент личних слобода човека и грађанина, што је подигнуто и на ниво уставне категорије Републике Србије и, наравно, регулисано и у међународноправним документима који обухватају ову материју.

Слобода кретања је, у сваком случају, основно опредељење човека да се креће како у оквиру једног места тако и до других места, а такође и да се у њима задржава према својој вољи и нахођењу.

Будући да је наведено лично право подигнуто на ниво уставне категорије, то надаље значи да се човеку може ограничити или одузети слобода кретања само под условима предвиђеним у закону (на пример, ради вођења кривичног поступка – кривичним законодавством, ради спречавања ширења заразних болести – здравственим прописима, у циљу заштите јавног поретка и одбране земље – прописима у вези са одбраном и Војском Србије).

Наравно, врло важан степен заштите и гаранције слободе кретања постиже се и кривичноправном заштитом.

Наведено кривично дело има свој основни облик (ст. 1), три квалификована облика (ст. 2, 3. и 4) и одређеност кажњавања за покушај дела (ст. 5).

Основни облик (члан 132. ст. 1. КЗ-) гласи: „Ко другог (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме