Кривично дело спречавање и ометање доказивања из чл. 336. КЗ-а

Аутор чланка
У овом тексту су изложена законодавна решења, спорне ситуације и судска пракса која се односи на кривично дело наведено у наслову.

 

Правосуђе сваке државе, било да се схвати у ужем било у ширем смислу, заиста има велики друштвени значај. То значи да оно треба да функционише несметано у циљу заштите грађана и њихових права и слобода, а истовремено значи и правилно функционисање и заштиту правног поретка.

Један од начина такве заштите је и кривичноправна заштита, што се остварује кривичним делима против правосуђа, предвиђеним у глави XXX Кривичног законика („Сл. гласник РС”, 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16).

Једно од врло значајних кривичних дела из ове групе јесте и кривично дело спречавање и ометање доказивања из чл. 336. КЗ-а.

Суштински, наведено кривично дело је прави одраз предузетих радњи учиниоца усмерених ка онемогућавању или отежаном прикупљању доказа, што за последицу има отежано благовремено доношење законите и правилне одлуке.

Наведено кривично дело има три основна и један тежи – квалификовани облик.

Први облик (чл. 336. ст. 1. КЗ-а) односи се на спречавање и ометање доказивања утицањем на учеснике поступка.

Други облик (чл. 336. ст. 2. КЗ-а) односи се на спречавање и ометање доказивања уништењем исправа или других предмета који служе доказивању.

Трећи облик (чл. 336. ст. 3. КЗ-а) односи се на спречавање и ометање доказивања уништењем знака и постављањем лажног знака.

Први основни облик, предвиђен у чл. 336. ст. 1. КЗ-а, гласи: „Ко сведоку и вештаку или другом учеснику у поступку пред судом или другим државним органом учини или обећа поклон или другу корист или према њему примени силу или претњу у намери да лице давањем лажног исказа или недавањем исказа утиче на исход поступка, казниће се…”

Елементи овог кривичног дела су:

– давање поклона или обећање поклона или друге користи учеснику поступка,

– примена силе или претње на учесника поступка,

– сведок, вештак или други учесник поступка,

– намера учиниоца која се (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме