Кривично дело тешке телесне повреде у судској пракси

Аутор чланка
Бројност судских поступака у вези с кривичним делом тешке телесне повреде из члана 121. Кривичног законика очигледно захтевају подробну анализу елемената тог кривичног дела, односа општих института кривичног права и нарочито других кривичних дела   Kривично дело тешке телесне повреда нормирано је у члану 121. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12 и 104/13, у даљем тексту: КЗ), а у глави 13. под називом „Кривична дела против живота и телаˮ.   Основни облик или обична тешка телесна повреда регулисан је у члану 121. ст. 1. КЗ-а и гласи: „Ко другог тешко телесно повреди или му здравље тешко наруши, казниће се…ˮ. У члану 121. ст. 2. КЗ-а регулисана је нарочита тешка телесна повреда и он гласи: „Ко другог тешко телесно повреди или здравље наруши тако тешко да је услед тога доведен у опасност живот повређеног или је уништен или трајно и у знатној мери оштећен или ослабљен неки важан део његовог тела или важан орган или је проузроковна трајна неспособност за рад повређеног или трајно и тешко нарушење његовог здравља, или унакаженост, казниће се…ˮ. У члану 121. ст. 3. КЗ-а регулисана је тешка телесна повреда квалификована смрћу: „Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана, наступила смрт повређеног лица, казниће се…ˮ. У члану 121. ст. 4. КЗ-а регулисана је тешка телесна повреда из нехата и он гласи: „Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из нехата казниће се… ˮ. У члану 121. ст. 5. КЗ-а регулисана је тешка телесна повреда на мах и он гласи: „Ко дело из ст. 1. до 3. овог члана учини на мах, доведен без своје кривице у јаку раздраженост нападом, злостављањем или тешким вређањем од стране повређеног, казниће се…ˮ. У члану 121. ст. 6. КЗ-а регулисана је основна тешка телесна повреда, нарочито тешка телесна повреда


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In