Кривично дело тешке телесне повреде у судској пракси

Аутор чланка
Бројност судских поступака у вези с кривичним делом тешке телесне повреде из члана 121. Кривичног законика очигледно захтевају подробну анализу елемената тог кривичног дела, односа општих института кривичног права и нарочито других кривичних дела

 

Kривично дело тешке телесне повреда нормирано је у члану 121. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12 и 104/13, у даљем тексту: КЗ), а у глави 13. под називом „Кривична дела против живота и телаˮ.

 

Основни облик или обична тешка телесна повреда регулисан је у члану 121. ст. 1. КЗ-а и гласи: „Ко другог тешко телесно повреди или му здравље тешко наруши, казниће се…ˮ.

У члану 121. ст. 2. КЗ-а регулисана је нарочита тешка телесна повреда и он гласи: „Ко другог тешко телесно повреди или здравље наруши тако тешко да је услед тога доведен у опасност живот повређеног или је уништен или трајно и у знатној мери оштећен или ослабљен неки важан део његовог тела или важан орган или је проузроковна трајна неспособност за рад повређеног или трајно и тешко нарушење његовог здравља, или унакаженост, казниће се…ˮ.

У члану 121. ст. 3. КЗ-а регулисана је тешка телесна повреда квалификована смрћу: „Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана, наступила смрт повређеног лица, казниће се…ˮ.

У члану 121. ст. 4. КЗ-а регулисана је тешка телесна повреда из нехата и он гласи: „Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из нехата казниће се… ˮ.

У члану 121. ст. 5. КЗ-а регулисана је тешка телесна повреда на мах и он гласи: „Ко дело из ст. 1. до 3. овог члана учини на мах, доведен без своје кривице у јаку раздраженост нападом, злостављањем или тешким вређањем од стране повређеног, казниће се…ˮ.

У члану 121. ст. 6. (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме