Кривично дело убиство детета при порођају из чл. 116. КЗ-а

Аутор чланка
Законодавно решење, одређене дилеме и судска пракса у вези са овим кривичним делом предмет су анализе у овом тексту. Теорија кривичног права одређује облике убиства као лишење живота другог у виду: – класичног, обичног убиства, – тешког убиства, – лакшег или привилегованог убиства. Обично убиство означава се као класично, „нормално убиство”, док тешко убиство поседује одређене, законом прописане, квалификаторне околности, које му дају такав значај, а привилеговано убиство поседује одређене околности, законом прописане, које му дају лакши облик. Једно од привилегованих убистава јесте и кривично дело убиство детета при порођају, предвиђено у чл. 116. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16), а припада глави XIII под називом „Кривично дело против живота и тела”. У народу је ово кривично дело познато као детеубиство или чедоморство. Наведено кривично дело, прво, има сва обележја кривичног дела убиства из чл. 113. КЗ-а, дакле „лишење живота другог”, а друго, има и своје специфичне карактеристике које му дају доминантну црту привилегованог облика убиства, као што су: објекат напада – жртва, извршилац и време извршења кривичног дела. Оно што је опредељујуће у вези са овим обликом убиства јесте напредак медицинске науке у смислу да порођај производи код мајке која се порађа одређене промене, а то је посебно психичко стање проузроковано порођајем. Кривично дело предвиђено у чл. 116. КЗ-а гласи: „Мајка која лиши живота своје дете за време порођаја или непосредно после порођаја, док код ње траје поремећај изазван порођајем, казниће се…” Елементи овог облика убиства јесу: – дете – жртва или објекат напада, – извршилац – мајка која се порађа, односно која се породила, – време извршења кривичног дела означено као „за време порођаја или непосредно после порођаја, док код ње траје поремећај изазван порођајем”. Објекат кривичног дела је новорођенче, и то за време порођаја или непосредно после


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти