Кривично дело угрожавањa јавног саобраћаја из члана 289. ставови 1. и 3. КЗ у судској пракси

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →