Кривично дело угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи из члана 124. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који следи анализирамо биће кривичног дела угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи, уз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе његовом правилном разумевању     Биће кривичног дела угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи је предвиђено у члану 124. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14, у даљем тексту: КЗ), а у Глави 13. под називом „Кривична дела против живота и телаˮ.   Наведено кривично дело има један свој основни и један квалификовани облик, тако да основни облик – члан 124. ст. 1. КЗ-а гласи: „Ко се при тучи или свађи маши оружја, опасног оруђа или другог средства подобног да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, казниће се…ˮ, а квалификовани облик – члан 124. ст. 2. КЗ-а гласи: „Ко се при тучи или свађи маши ватреног оружја казниће се…ˮ. Основни облик овог кривичног дела има своје нужне елементе, а то су: – дело се може извршити само у тучи или свађи; – учинилац треба да се „машиˮ оружја, ватреног оружја, опасног оруђа или другог средства које је подобно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши; – радња у којој се учинилац „машиˮ наведених опасних средстава мора постојати у току туче или свађе.   Под тучом се подразумева физичко обрачунавање два или више лица. Овде треба нагласити да је туча, али као физичко обрачунавање три лица, нужни елемент постојања кривичног дела учествовања у тучи из члана 123. КЗ-а. Дакле, туча, у смислу елемента кривичног дела угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи из члана 124. КЗ-а јесте физичко обрачунавање два лица. Свађа је вербална расправа два или више лица из које је видљиво да се лако може претворити у тучу, тако да она превазилази обичну вербалну препирку и садржи бројне изнете претње. Даље, у току свађе или туче


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти