Кривично дело угрожавања сигурности из члана 138. ст. 1. и 2. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
Честа заступљеност кривичног дела угрожавања сигурности у кривичној процедури и прописана надлежност Основног суда, сугеришу да је биће овог кривичног дела једноставно утврдити. Примери судских пресуда у овом тексту и њихова анализа показују нам управо супротно   Кривично дело угрожавања сигурности предвиђено је у члану 138. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 108/14, у даљем тексту: КЗ) и обухваћено је у глави 14. која носи назив „Кривична дела против слободе и права човека и грађанина”. Објекат заштите овог кривичног дела је сигурност лица, односно грађанина, а под њом се подразумева сигурност живота и тела. Другим речима, њиме се штити осећање сигурности и право човека да живи у миру и спокојству и да га друга лица не узнемиравају. Основна радња кривичног дела, предвиђена у ст. 1. јесте угрожавање сигурности неког лица претњом да ће се напасти на живот или тело тога лица или њему блиског лица. Дакле, основна радња извршења јесте „претња”. Она мора бити озбиљна, а под тим се подразумева да је као таква објективно подобна да код лица коме се прети изазове осећање страха, односно несигурности. И у теорији и у судској пракси постигнута је сагласност да претња код овог кривичног дела мора да буде озбиљна, а не обична претња. Имајући ту околност у виду, поставља се питање зашто законодавац у бићу основног кривичног дела, уместо речи „претња”, није навео „озбиљна претња”. Озбиљност претње цени се према начину на који се она чини, односно могућности настанка последице. Претња је стављање у изглед неког зла које мора бити објективно остварљиво. Озбиљност претње мора се ценити према понашању оштећеног. Другим речима, лице коме се прети верује у остварљивост претње, без обзира на то што оно није објективно остварљиво (на пример, претња пиштољем у којем нема муниције). Угрожавање сигурности, даље, за последицу мора имати сазнање оштећеног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In