Кривично дело зеленаштва из члана 217. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
Кривично дело зеленаштва, као кривично дело против имовине, у својој инкриминацији има за циљ заштиту имовине оштећеног, али и заштиту оштећених лица од њиховог искоришћавања, будући да се она налазе у посебним стањима која их чине нарочито осетљивим. Дело је прилично ретко у судској пракси и баш зато је изразито важно извршити анализу законских елемената који се морају остварити да би оно уопште постојало   Kривично дело зеленаштва обухваћено је главом 21. Кривичног законика под називом „Кривична дела против имовинеˮ („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014), и то у члану 211. ст. 1. као основни облик, а у ст. 2, 3. и 4. предвиђени су његови квалификовани облици.   Основни облик овог кривичног дела је садржина: „Ко за давање новца или других потрошних ствари на зајам неком лицу прими или уговори за себе или другог несразмерну имовинску корист, искоришћавајући тешко имовно стање, тешке прилике, нужду, лакомисленост или недовољну способност за расуђивање оштећеног, казниће се…ˮ.   Разлози за настанак овог текста су следећи: Прво, у бројним правним часописима, у којима се објављују карактеристичне судске одлуке (па и у електронској форми), врло је мало објављених одлука у вези са овим кривичним делом. Друго, нужна последица претходне констатације јесте постојање малог броја судских поступака у вези са овим кривичним делом. Треће, то ипак не значи да ово кривично дело није присутно у животу, већ, напротив, оно се „маскираˮ на разне начине, као однос између оштећеног и наводно осумњиченог лица. Четврто, „проверомˮ од стране потписника овог текста утврђено је да на територији Основног јавног тужилаштва у Чачку, Вишег јавног тужилаштва у Чачку (па и надлежних судова), Основног јавног тужилаштва у Ужицу, Вишег јавног тужилаштва у Ужицу (па и надлежних судова), на нивоу једне календарске године просечно постоји један или два предмета у вези са овим кривичним делом.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In