Кривично дело злоупотреба поверења из чл. 216. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који је пред вама анализирамо биће кривичног дела злоупотреба поверења у свим његовим облицима, уз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе правилном разумевању спорних ситуација у пракси.   Кривично дело злоупотреба поверења је нумерисано у чл. 216. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14), а груписано у Глави XXI под називом „Кривична дела против имовине”. Најпре се поставља кључно питање: Откуд ово кривично дело у групи кривичних дела против имовине? Основна радња извршења се у бити разликује од других кривичних дела из групе кривичних дела против имовине, нпр. крађа, тешка крађа или пак било које друго кривично дело. Основна радња извршења овог кривичног дела је у установи заступништва, а исто се односи на заступање имовинских интереса неког лица или старање о имовини неког лица, па се активност заступања некога лица реализује кроз остварење одређене имовинске користи. Другим речима: остварује се имовинска корист кроз заступање имовинских интереса или старање о имовини, па та нит везује ово кривично дело за групу кривичних дела против имовине. Наведено кривично дело има основни облик (став 1) и три квалификована облика (став 2, 3. и 4. истог члана). Основни облик – чл. 216. ст. 1. КЗ-а – гласи: „Ко заступајући имовинске интересе неког лица или старајући се о његовој имовини, злоупотреби дата му овлашћења у намери да тиме себи или другом прибави имовинску корист или да оштети лице чије имовинске интересе заступа или о чијој се имовини стара, казниће се…” Први тежи квалификовани облик – чл. 216. ст. 2. КЗ-а – гласи: „Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или проузрокована штета у износу који прелази четири стотине педесет хиљада динара, казниће се…” Други тежи квалификовани облик – чл. 216. ст. 3. КЗ-а – гласи: „Ако је делом из става 1. прибављена имовинска корист


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти