Курс измена радноправног законодавства

Аутор чланка
У датом тексту таксативно ће бити изложене најзначајније измене радноправног законодавства, садржане у одговарајућим „новелирајућим” законима, као и у новодонетом Закону о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018), који уноси значајне новине и, у односу на решења Закона о раду, представља lex specialis.   Током јуна текуће године законодавац је изменио низ закона из области радног права настојећи да разреши разноразне недоумице до којих је долазило у пракси поводом њихове примене, као и у циљу детаљнијег и свеобухватнијег дефинисања различитих појмова и института радног права у Србији. Исконска потреба сваког законодавца да прати дешавања у друштву, као и да, сходно томе, новелира своја ранија решења, нашла је одраз и у овим „јунским законима”. Та потреба је дакако израженија и треба јој приступити с више истанчаности када су посреди извесне области које ће овде бити разматране, попут мирног решавања радних спорова и финансијске подршке породици с децом. Закон о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова Закон о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС”, бр. 50/2018) донет је крајем јуна, а ступио је на снагу 7. јула 2018. године. Тиме је, пре свега, проширен законски појам колективног радног спора. Наиме, колективни радни спор сада може да се поведе и ради: 1. остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца, односно 2. утврђивања минимума процеса рада, у складу са Законом. Осим тога, пре јунских новела законодавац је прописивао да колективни радни спор може да се покрене због примене колективног уговора. Сам законски израз „примена колективног уговора” у пракси је стварао недоумице с обзиром на то да се није знало са сигурношћу да ли се предметни израз односи на колективни уговор у целини, поједине делове колективног уговора или је било могуће покренути колективни радни спор и око


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In