Legal English 01 2014

Аутор чланка
У рубрици која је пред вама доносимо избор израза и појмова из правничке терминологије на енглеском језику. Називи појмова и њихова објашњења дати су у изворном облику, јер то и јесте суштина ове рубрике – да њима овладате на енглеском језику. Hereafter means „from now on or at some time in the future”. For example, „the contract is effective hereafter”. Hereat means (1) „at this place or point” or (2) „on account of or after this”. For example, „hereat the stream divided”. Hereby means „by this means; as a result of this”. For example, „the parties hereby declare”. Herefrom means „from this place or point”. For example, „the goods shall be collected herefrom”. Herein means „in this document or matter”. For example, „the terms referred to herein”. Hereinabove means „previously in this document or matter”. For example, „the products hereinabove described”. Hereinafter means „later referred to in this matter or document”. For example, „hereinafter referred to as the Company”. Hereinbefore means „previously in this document or matter”. For example, „the products hereinbefore described”. Hereof means „of this matter or document”. For example, „the parties hereof”. Hereto means „to this place or to this matter or document”. For example, „the parties hereto”. Heretofore means „before now”. For example, „the parties have had no business dealings heretofore”. Hereunder means „later referred to in this matter or document”. For example, „the exemptions referred to hereunder”. Herewith means „with this letter or document”. For example, „I enclose herewith the plan”. Thereof means „of the thing just mentioned”. For example, „The contract was signed on 1 May 1999. The parties thereof …” Thereafter means „after that time”. For example, „The products shall be transported to The Grange. Thereafter, they shall be stored in a warehouse.” Thereat means (1) at that place or (2) on account


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In