Легализација – (не)достижни склад правног и фактичког стања

Аутор чланка
У свом најновијем покушају да фактичко стање усагласи с правним, легализација бесправно изграђених објеката, као јединствен правни институт нашег позитивног законодавства, доноси низ олакшица. У овом броју говоримо о накнадама за уређење градског грађевинског земљишта Распадом бивше Југославије и ескалацијом ратних сукоба на територији бивших република, осим добро познатих последица које производи сваки грађански сукоб, настао је један нови феномен, феномен бесправне градње, до тада познат само по спорадичним и изолованим случајевима. У то време, држава суочена с проблемом прилива великог броја становника с подручја захваћених ратним сукобима толерисала је бесправну градњу, а поједине локалне самоуправе чак су је и подстицале, и то управо код оне категорије лица којa je највише и билa погођенa догађајима из деведесетих година прошлог века – избеглица из бивших југословенских република. С временом, међутим, овај феномен постаје правило, па тако у Србији, а пре свега у Београду, у коме данас живи више од четвртине становништва наше земље, бесправна градња постоји као друштвени проблем већ више од две деценије. У жељи државе да реши овај акутни проблем настаје институт легализације бесправно изграђених објеката до тада непознат у законским решењима европских држава. Наиме, током деведесетих година прошлог века, тадашњи законски прописи увели су у правни систем Србије институт легализације бесправно изграђених, односно реконструисаних објеката, као могућност накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су већ изграђени и приведени намени. Овакав институт настао је из потребе да се под нешто лакшим условима (пре свега урбанистичким) правно стање усагласи са фактичким, да се уместо рушења ових објеката, што у таквим околностима не би било оправдано, изда накнадна грађевинска и употребна дозвола, чиме би се овакви објекти из нелегалног превели у легално стање и тиме изједначили са оним објектима који су изграђени у тзв. редовној процедури (за које је грађевинска дозвола издата пре почетка изградње). Тако су легализацију


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In