Лице за заштиту података о личности у светлу новог Закона о заштити података о личности

Аутор чланка
Једна од најбитнијих новина коју Закон о заштити података о личности доноси, која је и предмет разматрања у овом тексту, јесте институт лица за заштиту података о личности.   Народна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 95/18 – даље: Закон), који је ступио на снагу 21. новембра 2018. године, а започеће са применом 21. августа 2019. године. Текст Закона у највећој мери представља адаптирани превод Опште уредбе о заштити података о личности Европске Уније (даље: Општа уредба), као и тзв. Полицијске директиве, која уређује обраду података о личности од стране надлежних органа у вези са кривичним поступцима и претњама националној безбедности. Закон је увео многобројне важне институте који су предвиђени и самом Општом уредбом, а институт лица за заштиту података о личности уведен је у нови Закон по узору на Општу уредбу, са циљем усклађивања руковаоца и обрађивача са одредбама Закона, па самим тим и обезбеђивања највишег нивоа заштите личних података. У том смислу овај текст се бави најбитнијим темама које се тичу лица за заштиту података о личности, и то: – случајевима када је обавезно именовање лица за заштиту података о личности од стране руковаоца и обрађивача; – именовањем и положајем лица за заштиту података о личности у односу на руковаоца/обрађивача који га је именовао на ту позицију; – обавезама лица за заштиту података о личности. СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА ЈЕ ОБАВЕЗНО ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ОД СТРАНЕ РУКОВАОЦА И ОБРАЂИВАЧА Чланом 56. став 1. Закона прописана је пре свега могућност за све руковаоце и обрађиваче да именују лице за заштиту података о личности. Дакле, именовање наведеног лица није ограничено само на одређене руковаоце или обрађиваче, већ свака организација која на било који начин обрађује личне податке има право да именује своје лице за заштиту података о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти