Ликвидација привредног друштва

Аутор чланка
Ликвидација привредног друштва размотрена је кроз њене најважније аспекте – појам, правне последице покретања овог поступка, врсте ликвидације, пореске последице и друга релевантна питања.   Појам Ликвидација је облик престанка постојања привредног друштва, a спроводи се онда када друштво има довољно финансијских средстава за намирење свих својих обавеза. Предуслов за покретање поступка ликвидације је, дакле, да се ради о солвентном привредном друштву. Поступак ликвидације је уређен Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), а иста може да буде добровољна и принудна. Након спровођења и окончања поступка ликвидације друштво престаје да постоји и брише се из Регистра привредних субјеката. У складу са чланом 468. Закона о привредним друштвима привредно друштво престаје да постоји брисањем из Регистра привредних субјеката, уз потпуно измирење свих дугова и то по основу: – спроведеног поступка ликвидације и принудне ликвидације; – спроведеног поступка стечаја; – статусне промене која има за последицу престанак друштва. За разлику од ликвидације, стечај се спроводи када имовина привредног друштва није довољна за намирење свих потраживања поверилаца. Ликвидација привредног друштва (добровољна) под контролом је чланова друштва, док је стечај под контролом стечајног суда. Ликвидација је један од начина престанка привредног друштва када оно губи свој правни субјективитет, при чему је економски по правилу очуван. Ликвидација друштва може да се спроведе када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза, а сам поступак траје 120 дана. Ликвидација друштва почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације у складу са Законом о регистрацији. Неопходно је да оглас о покретању поступка ликвидације буде јавно објављен у трајању од 90 дана на сајту Агенције за привредне регистре. Додатних 30 дана остављено је за јављање поверилаца на исти. Након тога именује се ликвидациони управник, чијим именовањем свим заступницима друштва престају права заступања друштва. Ако


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In