Ликвидација

Аутор чланка
Као један од начина престанка привредног друштва, ликвидација се одвија по законом тачно одређеном поступку, при чему се имовина друштва може расподелити члановима тек након измирења свих обавеза друштва Један од начина престанка друштва јесте брисањем из регистра привредних субјеката по основу спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације. У основном, ликвидација је поступак у којем престаје солвентан привредни субјект. У позитивном законодавству Србије ликвидација привредног друштва регулисана је Законом о привредним друштвима, осим ликвидације (и стечаја) банака и осигуравајућих друштава која подлеже Закону о стечају и ликвидацији банака и осигуравајућих друштава (карактеристична улога Народне банке Србије, Агенције за осигурање депозита као администратора, односно стечајног управника). Прописи о стечају више се не примењују на поступак ликвидације. Ликвидација која се спроводи по Закону о стечају и ликвидацији банака и осигуравајућих друштава подлеже сходној и делимичној примени одредаба тог закона којима се уређује стечај. Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) ликвидација привредног друштва регулисана је врло детаљно. Ликвидација се може спровести када је друштво ликвидно, односно када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза. То је уједно и основна разлика између ликвидације и стечаја. Како то значи да има средстава за све обавезе и повериоце, та околност умногоме одређује уређење ликвидације на начин другачији од уређења стечаја, пре свега, јер нема разлога да се штите повериоци и самим тим држава не узима учешће у поступку. ако се, међутим, из почетног ликвидационог биланса или почетног ликвидационог извештаја утврди да имовина друштва није довољна за намирење свих потраживања поверилаца (презадуженост), ликвидациони управник је дужан да надлежном суду поднесе предлог за покретање стечаја у року од 15 дана од дана састављања почетног ликвидационог биланса, односно почетног ликвидационог извештаја. Разлика се своди на пролазну или трајнију неспособност за плаћање, па у ликвидацији престају да постоје солвентни, а у стечају инсолвентни дужници. Осим тога,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In