Медицинско право кроз судску праксу

Аутор чланка
Медицинско право представља посебну дисциплину одштетног права, чијим је изворима, али и судској пракси која је изнедрила одређена правила посвећен текст и у овом, а и у следећем броју часописа.   Медицинско право у нашем систему представља релативно нову правну и научну дисциплину којој су дуго одрицане самосталност и неопходност постојања. Низ година вођене су полемике у вези са тим да ли ова област може да се сматра самосталном у праву или мора да се сврста у облигационо право с обзиром на то да се углавном бави накнадом штете и одговорношћу. Тачније, да ли разлике између ове врсте спорова и правила која у њима важе и општег одштетног права, као и бројност ових спорова, завређују да медицинско право буде изучавано и третирано као посебна дисциплина у теорији и пракси. Грађанскоправна заштита кроз институт накнаде штете настале због лекарске грешке представља ефикасан начин правне заштите од пропуста медицинских радника. Ово је практично једини начин да лица за која је штета настала услед оваквих пропуста добију примерену материјалну сатисфакцију, коју кривични поступци који се воде против лекара не могу да им пруже. Данас се може рећи да код нас нема дилеме да се ради о посебној дисциплини одштетног права, али и да се она, као таква, изучава и на правним факултетима. Што сe тиче судске заштите, упркос све већој бројности наведених спорова, још увек не постоје специјализована већа нити специјализација судија за поступање у овој врсти парница, али се може рећи да је потреба за посебном систематизацијом поменутих парница и одлука које су у њима донете уочена и у судској пракси, кроз општу номенклатуру коју је прописао Врховни касациони суд. Такође, пракса је изнедрила одређена правила која ће бити размотрена у овом тексту. Поређења ради, у земљама ЕУ медицинско право већ деценијама представља посебну научну дисциплину, судска пракса је изузетно богaта, а


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти