Међупресуда, делимична пресуда и допунска пресуда – дилеме у пракси

Аутор чланка
Одредбе Закона о парничном поступку кој регулишу питање међупресуде, делимичне пресуде и допунске пресуде нису мењане више деценија. Иако на први поглед делује сасвим јасно и у закону прецизно одређена, ова подела пресуда у погледу услова за доношење, ипак, изазива недоумице и потребу да се размотре спорна правна питања

 

 

Подела пресуда може се спроводити према различитим критеријумима. Један од критеријума који се наводи у Закону о парничном поступку (ЗПП) јесте њихов значај за окончање спора. Пресудом се, по правилу, завршава поступак и та пресуда је коначна. Њоме суд одлучује о захтеву који се односи на главну ствар и споредна тражења. Ако постоји више захтева, суд ће о свим тим захтевима, по правилу, одлучити једном пресудом (члан 342 ЗПП-а). Кад је то целисходно, суд може донети међупресуду. Уколико је више парница спојено ради заједничког расправљања, а постоје услови да се коначно одлучи само о једној од њих или је само један део захтева сазрео за пресуђење, може се донети делимична пресуда. Уколико суд пропусти да одлучи о свим захтевима, тада је могуће захтевати доношење допунске пресуде.

 Тема овог чланка биће управо ова подела пресуда, као и услови за њихово доношење и дилеме суда и странака у погледу ове поделе.

МЕЂУПРЕСУДА

Ако је тужени оспорио и основ и висину тужбеног захтева, а у погледу основа ствар испуњава услове за доношење одлуке, из разлога целисходности, суд међупресудом може само да утврди постојање основа тужбеног захтева. До правноснажности међупресуде суд ће да застане са расправљањем о износу тужбеног захтева. Међупресуда има дејство само у поступку у коме је донета (члан 347 ЗПП-а).

 

По правилу, у поступку се прво разматра питање основаности, (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме