Међусобни однос правног поретка Србије и Хрватске кроз примену Споразума о питањима сукцесије

Аутор чланка
После доношења одлуке Европског суда за људска права, представка бр. 73035/14 од 30. 1. 2018. године, којом је одбијен захтев за пружање правне заштите тражиоцу – предузећу које има седиште на територији Републике Србије, услед конфискације имовине од стране Хрватске (како је наведено у представци тражиоца) код великог дела шире, а и стручне јавности управо се јавила дилема на тему да ли снага једног правног поретка лежи у капацитетима истог да заштити интересе својих резидената, а самим тим и снагу свог ауторитета, или снага истог заиста лежи у доследној примени „апстрактних вредности правне државе као темељне вредности Европске уније”. Кроз овај текст аутор ће покушати да се приближи одговору на ово питање, а за наведени циљ користиће се упоредном анализом пре свега доступних правних аката оба правна поретка. 1. УВОД Снага јавног поретка једног друштва неодвојива је од капацитета правног поретка као есенцијалне супстанце постојећег друштвеног уређења. Правни поредак једног друштва  сачињава пре свега нормативна уређеност, као и међусобна усклађеност правних аката који чине нормативни оквир целокупног правног, а самим тим и јавног поретка. Међутим, ништа мање значајан чинилац није ни капацитет институција постојећег правног поретка, односно појединаца у оквиру истих, који у основи представљају снагу сваке институције. Када говори о институционалном оквиру, аутор не мисли само на носиоце правосудних функција као представнике институција судске власти, већ подразумева и остале појединце који институционално делују у оквирима правног поретка било као посебни имаоци јавних овлашћења (влада, министарства, агенције, служба катастра непокретности) било као други чиниоци уставно-правног система. У правнотеоријском смислу снага једног правног поретка првенствено је садржана у правној извесности, односно у доследној посвећености конкретног друштва фундаменталним цивилизацијским тековинама, као што је на пример право својине, а затим и у посвећености темељним вредностима саме Европске Уније, које се манифестују кроз стандарде правне државе. Приступ и однос према поменутим цивилизацијским тековинама од


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In