Мере и акције за решавање проблематичних кредита

Аутор чланка
У овом тексту ћемо се, најпре, осврнути на значај и реалну претњу коју носе проблематични кредити, а затим и на мере које се планирају за њихово решавање, у широкој акцији државних органа

 

 

 

У току ове године, у жижу интересовања јавности изнет је проблем тзв. проблематичних кредита. Иако је банкарски сектор у Републици Србији високо капитализован и ликвидан, висок и растући ниво проблематичних кредита све више оптерећује банкарски сектор, ограничава кредитну активност и више стопе раста. Растући тренд проблематичних кредита од 2009. године последица је како макроекономских, тако и фактора специфичних за појединачне банке (као што су слаба интерна организација, неадекватни аналитички капацитети и недостатак јасних процедура за управљање проблематичним кредитима). Како било, проблематични кредити су идентификовани као највећи проблем банкарског сектора, па су у току ове године кренуле и организоване акције на његовом решавању.

 

ШТА СУ ПРОБЛЕМАТИЧНИ КРЕДИТИ?

Проблематични кредит дефинисан је Одлуком о извештавању банака („Сл. гласник РСˮ, бр. 125/14 и 4/15 – Прилог 8 (НПЛ 1)), као стање укупног преосталог дуга појединачног кредита (укључујући и износ доцње):

– по основу кога је дужник у доцњи (на начин предвиђен одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке) дуже од 90 дана, или по основу плаћања камате или главнице;

– по коме је камата у висини тромесечног износа (и виша) приписана дугу, капитализована, рефинансирана или је њено плаћање одложено;

– по основу ког дужник касни мање од 90 дана, али је банка проценила да је способност дужника да отплати дуг погоршана и да је отплата дуга у пуном износу доведена у питање.

 

ЗАШТО ТРЕБА РЕШАВАТИ ПРОБЛЕМАТИЧНЕ КРЕДИТЕ?

Проблематични кредити представљају главни проблем у банкарском сектору Србије. Ниво, структура и природа проблематичних кредита значајан су извор ризика за банкарско пословање. Поред тога, акумулирање проблематичних кредита у (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме